Ispovijed prvopričesnika

Ispovijed za prvopričesnike je u petak (21. 4.) od 16 sati i subota (22. 4.) u 10 sati. Mogu se ispovijediti i roditelji koji žele. Tom prigodom će biti i roditeljski sastanak i podijelit će se prvopričesničke haljine. Molimo da svakako barem jedan od roditelja bude pristuan.

Lijepo je i prikladno da se u prigodi pričesti svoje djece i roditelji pristupe svetoj pričsti – naravno ako je to moguće i ako nisu u stanju koje predstavlja prepreku za pristup svetim sakramentima.

Prva sveta pričest ove godine u našoj zajednici je u nedjelju 30. 4. pod svetom misom u 11:30 sati.