Nedjelje 24. i 31. 10. – raspored

Ove su godine prvopričesnici podijeljeni u dvije grupe i slavlje prve svete pričesti će biti kroz dvije zadnje nedjelje u listopadu: 24. i 31. 10. na svetoj misi u 11:30 sati.

Budući da će veliki dio mjesta na tim svetim misama biti rezerviran za prvopričesnike i njihove obitelji, molimo vas ako je moguće da kroz te dvije nedjelje sudjelujete na svetoj misi u 9:30 sati ili na dodatnoj svetoj misi koju smo uveli kroz ove dvije nedjelje u 8 sati ujutro.