Nova/stara pravila o maskama

Najnovijim setom odredbi pokrajinske vlade u vezi korona – mjera, ublažena su i pravila u crkvama. Tako da od 19. 3. vrijedi:

  1. Ako je moguće održavati razmak između kućanstava, maska na mjestu nije potrebna.
  2. Ako se nose maske, onda se ne mora održavati razmak i nije ograničen broj ljudi.

Za sada, mi ćemo u Augsburgu pokušavati primjenjivati prvo pravilo – razmak bez maski. U svim drugim crkvama gdje slavimo svetu misu također vrijedi prvo pravilo.

Molimo vas da vodite računa da je maska i dalje potrebna na ulazu i kada se hoda kroz crkvu.

P. S. Naravno da svi koji se osjećaju sigurnije sa maskom mogu je nositi cijelo vrijeme trajanja crkvene službe.