Novi raspored svetih misa

Uvođenjem svetih misa na mjestima izvan Augsburga nastojali izići u susret ljudima koji žive na teritoriju Misije i nisu bili u prilici dolaziti u Augsburg. Ovisno o okolnostima, neka od tih mjesta već dugo godina imaju svetu misu jednom ili dva puta mjesečno, a sa praksom svetih misa se nije nastavljalo tamo gdje odaziv naših vjernika nije bio dovoljno velik.

Zadnjih godina  – koliko je bilo moguće – tako se nastavilo činiti.

I dalje se trudimo  na najbolji mogući način urediti raspored naših bogoslužja, pa u dosadašnji raspored unosimo određene promjene. 

  • Od početka kalendarske 2024. godine, svete mise u Donauwörthu će biti redovito prve i treće nedjelje u mjesecu, i to u prijepodnevnom terminu, u 11 sati.
  • Također, Landsberg će dobiti još jedan termin za svetu misu, tako da sada tamo slavimo svete mise druge i četvrte nedjelje u mjesecu u 16 sati.
  • U Neuburgu također ponovno idemo na dva termina svete mise, ostaje vrijeme u 16 sati.

Nažalost, to mora pogoditi ona mjesta gdje odaziv vjernika na svetu misu na hrvatskom jeziku nije dovoljan, pa stoga više neće biti svete mise na hrvatskom jeziku:

  • Aichach (u prosjeku 20-25 vjernika) i
  • Schongau (30-ak vjernika na svetoj misi).
  • Stettenhofen. Iako je broj vjernika koji dolaze na misu solidan, ipak smo prisiljeni i tamo prestati sa svetom misom na hrvatskom jeziku. Naime, Augsburg je jako blizu i vjerujemo da vjernici na tom području razumiju potrebu da više iziđemo u susret onima kojima je mnogo teže doći do Augsburga.

Da bi povećali kvalitetu rada na pojedinim mjestima, i u budućnosti planiramo da svete mise u mjestima gdje su bogoslužja na hrvatskom jeziku zadovoljavajuće posjećena imamo barem 2 puta mjesečno, a tamo gdje posjećenost nije dovoljna vjernike usmjeravamo prema većim centrima. Naravno, za posjet bolesnima, posjet obiteljima, krštenja i bilo kakve druge vjerske potrebe, potpuno ostajemo na raspolaganju svim hrvatskim vjernicima na čitavom teritoriju koji „pokrivamo“.  

Sa svoje smo strane nastojali da svatko ima priliku redovito otići na misu na hrvatskom jeziku u krugu od 30-ak kilometara od svoga doma. Uvjereni smo da to nije prevelika udaljenost za sve one kojima je na srcu da slave otajstva naše vjere na materinskom jeziku. Molimo vas, potrudite se redovito i svake nedjelje ići na svetu misu na hrvatskom ili na njemačkom jeziku. Raspored svih mjesta i termine bogoslužja na hrvatskom možete naći na ovoj web stranici, kao i u našemu časopisu ZOV kojega možete ovdje preuzeti u PDF-u.