Obavijesti – 11. 01.

1. U nedjelju 16. 1. NEMA SVETIH MISA na hrvatskom jeziku u Augsbrugu. Svetu misu imamo sa njemačkim vjernicima u 10.30 jer je blagdan sv. Sebastijana. Ostaju svete mise na hrvatskom u Meitingenu (9:30), Weilheimu (16) i Neuburgu (16 sati). U subotu je sveta misa u Donauworthu. U nedjelju 23. 1. svete mise u Augsburgu su kao i obično u 9:30 i 11:30, a na filijalama u Aichachu (9), Schongau (16) i Penzbergu (16 sati).

2. Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike ponovno počinje u subotu 15. 1. u 10 sati.

3. U tijeku je proces predlaganja kandidata za Misijsko vijeće. Do kraja ovoga mjeseca svatko može predložiti kandidate za Misijsko vijeće. Listići na koje se može upisati ime kandidata mogu se uzeti u crkvi u Augsburgu. Izbori će biti u trećem mjesecu. Zaključno: Predlaganje kandidata do kraja prvog mjeseca, u trećem mjesecu su izbori.

4. Molimo one koji žele pozvati svećenika za blagoslov obitelji da to učine preko naše web-stranice, posebno oni koji žive dalje od Augsburga, da se može lakše organizirati.

5. U crkvama se ne primjenjuje 3G pravilo, svi su slobodni doći na svetu misu. Treba ponijeti masku.