Obavijesti srpanj – kolovoz

  1. Stigle su fotografije sa krizme. Molimo krizmanike ili njihove roditelje da ih preuzmu u Misiji.
  2. U srpnju je od svećenika u Misiji samo fra Mate. U kolovozu je tu samo fra Ivan. Njihovi brojevi telefona se nalaze u kontaktima. U kolovozu ne radi ni župni ured, pa molimo da u slučaju potrebe izravno zovete fra Ivana, a ne broj od Ureda.
  3. Još jednom molimo sve koji su krstili djecu u Hrvatskoj ili BiH a već su bili doselili u Njemačku, da nam donesu potvrdu o krštenju.
  4. Svete su mise u Augsburgu svake nedjelje u 9:30 i u 11:30. Osim toga, U Weilheimu ima sveta misa 17. 7., a u Penzbergu 24. 7. Kroz kolovoz na filijalama imamo mise u Donauwörthu (15. 8.), Neuburgu (21. 8.) i Schongau (28. 8.).
  5. Utorkom i petkom je sveta misa i krunica u 18 sati. U vrijeme krunice postoji prigoda za svetu ispovijed. U utorak 26. 7. i petak 29. 7. iznimno neće biti svetih misa!
  6. Želimo vam blagoslovljeno i ovo ljetno vrijeme. Onima koji idu na odmor želimo da bude dobar i ugodan, a svima da i ljeti ne zaborave da su kršćani koji znaju da nedjeljom treba sudjelovati u svetoj misi.