Obavijesti za listopad

  1. U listopadu svakim radnim danom u 18 sati u našoj crkvi molimo krunicu i slavimo svetu misu. Za vrijeme krunice postoji prigoda za svetu ispovijed.
  2. Svete su mise nedjeljom prema redovitom rasporedu.
  3. U subotu 8. 10. na Rathausplatz-u u Augsburgu nastupa naš mladi folklor u 14:40 sati. Pozivamo vas da posjetite i podržite ovaj događaj!
  4. Proba mladog zbora je četvrtkom u 19, a odrasli pjevaju petkom u 19. Pozivamo da se pridruže svi koji su glazbeno nadareni.
  5. Počeli smo sa vjeronaukom za sve uzraste osnovne škole.
  6. Tečaj priprave za brak je 5. 11. Potrebna je prijava.