Obavijesti za mjesec studeni

  1. U utorak 1. 11. je svetkovina Svih svetih. Svetu misu imamo u Augsburgu u 9:30 i 11:30, te u Stettenhofenu sa blagoslovom grobova u 15 sati.
  2. U srijedu 2. 11. je spomen vjernih mrtvih. Sveta je misa u Augsburgu u 18 sati.
  3. U subotu 5. 11. imamo tečaj priprave za brak. Održava se u misijskim prostorijama. Molimo sudionike da ne parkiraju u dvorištu crkve, nego na parking MAN-a.
  4. U nedjelju 27. 11. u Penzbergu imamo predbožićnu ispovijed. To neće biti u crkvi gdje obično slavimo misu, nego u crkvi “Zu Unserer Liebe Frau von Wladimir”, na adresi Pater-Sabino Weg 4.
  5. Taj dan (27. 11.) neće biti svete mise u Schongau. Umjesto toga, biti će sveta misa i predbožićna ispovijed 3. 12. u 17 sati.
  6. Svi ostali događaji idu kako je planirano i predviđeno u ZOV-u.