Obavijesti za mjesec studeni

  1. Na svetkovinu Svih Svetih, svete mise su u Augsburgu u 9:30 i 11:30 te u Stettenhofenu u 15 sati. Na spomen vjernih mrtvih (2. 11.) molitveno bdijenje i sveta misa su u 18 sati.
  2. Tečaj priprave za brak je 13. 11. od 17 sati. Obavezna je prijava e-mailom. Adresu imate u kontaktima. Sudionici tečaja ne mogu parkirati u dvorištu Misije, je se u to vrijeme slavi sveta misa na njemačkom jeziku.  Može se koristiti MAN-ov parking.
  3. Četvrtak 4. 11. je prvi četvrtak u mjesecu, pa imamo klanjanje i svetu misu u 18 sati.
  4. Svakog utorka i petka u 18 sati imamo svetu misu i klanjanje.
  5. Vjeronauk za djecu koja će se imati prvu svetu pričest i krizmu u 2022. godini počinje 13. 11. Do tada se treba prijaviti u Misiji.
  6. Raspored svetih misa ostaje redovit, i možete ga uvijek naći na ovoj stranici. Izuzetak je Schongau. Tamo će sveta misa umjesto nedjelje 28. 11. biti u subotu 4. 12. jer već dolazi vrijeme pred-božićnih ispovijedi.
  7. Sveta ispovijed je uvijek moguća utorkom i petkom za vrijeme krunice. Svećenici također rado stoje na raspolaganju za ispovijed i razgovor po dogovoru termina. Brojeve telefona imate u Kontaktima.