Promjena u Stettenhofenu

Zbog promjena satnice svetih misa na njemačkom, i mi moramo prilagoditi termin svete mise na hrvatskom jeziku koja se slavi prve nedjelje u mjesecu u crkvi Jesus de gute Hirte (Gablingerstr. 6) u Stettenhofenu.

Sveta misa će sada biti u 10.15 sati.

U ovoj godini, tamo su svete mise planirane 5. 9; 3. 10; 1.11. (Svi sveti, termin će biti objavljen), te 7.11. i 5.12.