Raspored za prvopričesnike

U subotu 16. 10. u 14 sati je proba za obje grupe. Neće biti ujutro vjeronauk.

U nedjelju 17. 10. iza sv. mise u 11:30 će biti roditeljski sastanak.

U petak 22. 4. u 16:30 je ispovijed za prvopričesnike i roditelje iz prve grupe (24. 10.)

U petak 29. 10 u 16:30 ispovijed za prvopričesnike i roditelje iz druge grupe.