Sveta krizma

Sakrament svete krizme bit će podijeljen mladima naše misije u subotu 24. 06. pod svetom misom u 11 sati. Molimo krizmanike, njihove roditelje i kumove da budu sat vremena ranije kod crkve, da se može uraditi što veći dio fotografiranja i tehničkih stvari.

Molimo da se automobilima ne ulazi u dvorište, nego da se parkira na prostoru MAN-a.

Slavlje ovog svetog sakramenta je u crkvi gdje inače svake nedlje slavimo svetu misu. Adresa je Sebastianstr. 24, 86153 Augsburg.

Sve vjernike molimo za dolično odijevanje i prikladno ponašanje za vrijeme svete mise.