sakrament hostia pricest

Pobožnost sv. Anti i sv. misa


Detalji događaja

Ovaj događaj počinje od 2 travanj 2024 do 11 lipanj 2024. Sljedeće događanje je na 23.04.2024. 18:00

  • Sastajalište: Augsburg St. Sebastianskirche
  • Kategorije:
  • Nadolazeći datumi: