sakrament hostia pricest

Sv. Ante – Sv. misa


Detalji događaja

  • Date:
  • Kategorije:

Budući da je svetkovina Sv. Ante nedjeljom, proslavu smo premjestili na subotu.