Tečaj priprave za brak

Tečaj priprave za brak se u našoj misiji održvava u dva termina godišnje. U 2023. predviđeni su termini 22. travnja i 11. studenoga.

Za tečaj je obavezna prijava na našu e-mail adresu koju imate u kontaktima na ovoj stranici. Tečaj počinje u 17 sati i traje do dva i pol sata, u prostorijama naše misije.

Zaručnici trebaju doći na jedan od dva navedena termina.

Nije nužno da oboje zaručnika obavi tečaj na istom mjestu.

Potvrda o tečaju vrijedi neograničeno i priznaje se u župama u Hrvatskoj i u BiH.