Za prvopričesnike i krizmanike

Kriznamanici su izvlačenjem dobili raspored termina za svetu krizmu. Vjeronauk će biti redovito svake subote do krizme, prema rasporedu koji su ranije dobili. Izuzetak je 19. 6., kad će vjeronauk i proba biti u 14 sati, ne u vrijeme koje piše na papiru koji su dobili. Taj dan će na probi biti samo oni koji imaju nešto čitati.

Molimo sve roditelje prvopričesnika da donesu krsne listove ili potvrdu o krštenju. To se može zatražiti u župnom uredu gdje je dijete kršteno. Za djecu koja su krštena na području biskupije Augsburg to nije potrebno.